Šroubové kompresory

 

Šroubový kompresor_šroubovice

Šroubový kompresor je dnes již nejrozšířenějším typem průmyslových vzduchových kompresorů a to zejména díky výraznému rozvoji výrobních technologií CNC obrábění, které radikálně snížili výrobní cenu základního komponentu, srdce každého šroubového kompresoru, kterým je šroubovice resp. šroubového bloku. Souběžný razantní vývoj kompresorových olejů umožnil dnes běžně používat šroubové kompresory i nižších výkonů 5 - 30 kW pro dříve nevhodné obory jako jsou truhlárny či autoservisy, které nemají stálý odběr vzduchu a dříve musely využívat energeticky a servisně náročné pístové kompresory. Vyhovění těmto provozním požadavkům odběru tlakového vzduchu také výrazně přispíva dnes již velmi rozšířený prvek výbavy šroubového kompresoru - frekvenční měnič VSD, který dokáže měnit výkon motoru v rozmezí 30 až 40 % a ve stejné výši i šetřit náklady za odebrané energie. Dalšími klíčovými prvky výbavy šroubového kompresoru je řídící systém, který ovládá provoz kompresoru. Nabízí se od nejzákladnějších "relé" řízení start / stop, přes nejrozšířenější elektronické jednotky, které zejména umožňují nastavení odlehčeného chodu, dále pak sledování stavu a opotřebení komponentů či evidenci servisních intervalů. Nejpokročilejší řídící systémy řízené přes PC umožnují sledování a synchronizaci více šroubových kompresorů do skupin a závislostí a mnoho dalších funkcí. Třetím ze základních komponent kompresoru je provedení hnacího elektromotoru odrážející se v jeho kategorii účinnosti. Dnes základní specifikace IE2 přes nejrozšířenější IE3 po nejmodernější motory IE4 s permanentními magnety. Volba provedení elektromotoru znamená při dlouhodobém provozu šroubového kompresoru rozdíl, resp. možnou úsporu, až 20 % elektrické energie. Samotnému výběru vhodného kompresoru předchází definice použití klasického olejového šroubového kompresoru, či dnes moderní varianty bezolejového kompresoru (oil-free), který je vhodný či přímo vyžadovaný v oborech jako jsou potravinářství, medicianální, farmacie, elektrotechnika či textilní průmysl. Následuje určení vhodné výkonové řady dle výkonu motoru (2 - 1000 kW / hp) nebo dle potřebného množství dodávaného tlakového vzduchu při 10 bar (82% prodaných šroubových kompresorů) či případně jinou variantu přetlaku ( 3 / 5 / 7 / 8 / 12 či 16 bar). K bezproblémovému a efektivnímu provozu šroubového kompresoru zpravidla doplní do sestavy o vhodný vzdušník resp. tlakovou nádobu, sušičku vzduchu a filtraci případně čištění odpadních kapalin. Naše společnost nabízí výběr ze tří osvědčených výrobců, základní TAMSAN, nejprodávanější TOSKOM se zabudovanou nejkvalitnější šroubovicí ROTORCOMP z Německa, díky které se na kompresory nabízí jedinečná 5 letá záruka. Prémiové značka BALMA z koncernu Atlas Copco, což je zárukou nejvyšší kvality samo o sobě. Věříme, že v námi složené nabídce si ideálně vybere každý zákazník. Pokud potřebujete poradit s ideální variantou šroubového kompresoru či byste rádi dostali tu nelepší nabídku, neváhejte nás kontakt emailem či telefonem. Nejprodávanější a nejlevnější typy vždy SKLADEM ihned k odběru v Praze !

sroubovy kompresor tlak vykon vyrobci

kompaktní šroubové kompresory

Vstupní skupinou strojů jsou tzv. malé či kompaktní šroubové kompresory, které se vyznačují svými malými rozměry, nízkou hlučností a vysokým výkonem dodávaného vzduchu za velmi nízké hodnoty odebrané energie v porovnání s pístovými kompresory. Díky rapidnímu rozvoji automatických obráběcích center CNC je dnes jejich výroba již ekonomicky rentabilní a výsledné prodejní ceny se od pístových kompresorů liší pouze v desítkách procent, které dokáží svým efektivnější provozem až o 40 % oproti pístovým kompresorům obrátit v rychlou návratnost do 1 - 3 let. Malý šroubový kompresor nejčastěji ovládá  jednoduché elektronické řízení, úsporný motor IE2 či IE3 a zpravidla doplněn o vzdušník 200 / 270 / 500 litrů a adekvátní kondenzační sušičku dle výkonových parametrů. * Uvedené ceny jsou orientační platné pro rok 2020.

 

sroubovy kompresor vzdusnik susicka frekvencni menic

 

Průmyslové šroubové kompresory

Šroubový kompresor střední velikosti je dnes dominantním dodavatelem stlačeného vzduchu pro pohon nářadí a výrobních strojů ve všech odvětvích průmyslu. Kompresory jsou dodávány v mnoha variantách pracovních tlaků pro maximální optimalizaci výrobního procesu resp. minimalizaci tlakových ztrát v rozvodech vzduchu. Průmyslové šroubové kompresory jsou vybaveny sofistikovanou mikroprocesorovou řídící jednotkou CPU, která řídí chod kompresoru k ideálním provozním hodnotách výkonu a spotřeby elektrické energie. Drtivá většina šroubových kompresorů ve výrobním procesu je dnes již vybavena frekvenčím měničem VSD pro plynulou regulaci odběru elektrické energie resp. dodávek stlačeného vzduchu a to v rozmezí 30 - 40 %. Nejkvalitnější premiové varianty výrobců bývají navíc vybaveny nejúčinějšími elektromotory IE4 s permanentními magnety, značkovými ložisky SKF s nízkým valivým odporem či kvalitní syntetickou olejovou náplní s vysokou kluzností, kdy kombinace těchto parametrů dokáže dále snižovat spotřebu elektřiny až o 20 %. * Uvedené ceny jsou orientační platné pro rok 2020.

 

sroubovy kompresor kw vzdusnik susicka frekvencni menic

 

Další varianty vyráběných šroubových kompresorů:

  • výkony nad 100 hp
  • verze jednostupňové nebo dvoustupňové komprese
  • olejové nebo bezolejové varianty (oil-free)
  • verze pro nízké tlaky 3 - 5 bar, 7 bar, 8 bar
  • verze pro vysoké tlaky 12 bar, 16 bar
  • vzduchové nebo vodní chlazení
  • individuální varianty dle požadavku zákazníka

 

Výbava šroubového kompresoru

Zásadním faktorem rozlišujícím jednotlivé varianty či modelové řady šroubových kompresorů o stejném výkonu elektrického motoru hp / kW je výbava resp. výrobní specifikace samotného kompresoru. Od nejzákladnějších variant kompresorů vhodných pro jednoduché lehce definovatelné výrobní aplikace (základní elektronické ovládání, rozběh Y/∇, základní elektromotor)  po výbavu nadstandardními komponenty optimalizující provoz v měnících se podmínkách odběru vzduchu a zejména se schopností šetřit odebranou elektrickou energii, což je zásadním prvkem vývojového směru všech výrobců kompresorů (inteligentní micro - procesorové řízení, rozběh frekvenčním měničem VSD, úsporný motor IE3 / IE4). Vzhledem k poměru pořizovacích nákladů a cen elektřiny je návratnost do nadstandardní volitelné výbavy kompresorů v rozmezí pouze 1 - 3 roky (dle počtu pracovních směn provozu) a jejich zahrnutí do výbavy pořizovaného šroubového kompresoru je tak dnes již pravidlem pro každou hospodárně fungující společnost.

Šroubový kompresor_ovládání_motor_servis_náhradní díly

 

 

* TIP *

Dlouhodobé náklady na  provoz šroubového_

 

ENERGETICKÝ AUDIT - dle jednoduché metodiky výpočtu dlouhodobé spotřeby energie se ukazuje, jaké procento tvoří náklady na samotného pořízení stroje v porovnání s náklady na spotřebu elektrické energie. Tento poměr dále zásadně upravuje vybavení šroubového kompresoru frekvenčním měničem VSD, který sice navýší cenu na pořízení kompresoru o cca 25 % (tedy cca 5 % celkových nákladů), ale dokáže z celkové spotřeby energie ušetřit zásadních 20 - 40 %. Dále pak nejvyšší varianty šroubových kompresorů vybavené úsporými elektromotory IE4 s permanentními magnety a kombinací nejkvalitnějších ložišek, provedení pevné spojky či syntetického oleje dokáže energetickou náročnost snížit o dalších až 20%.

 

Příslušenství šroubového kompresoru

Pro ideální funkci a chod šroubového kompresoru bývá zpravidla zapojen do sestavy za použití běžného příslušenství. Základním prvkem je vzdušník resp. tlaková nádoba, která plní zejména funkci zásobníku energie resp. tlakové vzduchu zajištující optimální chod při startech kompresoru či zvýšeném nárazovém odběru vzduchu. Dále také tlumí pulzaci stlačeného vzduchu či napomáha jeho ochlazování a odtraňuje vzdušnou vlhkost její kondenzací v nádobě. Navazujícím prvkem je sušička vzduchu, která tzv. vyzmrazovaním média eliminuje drtivou většinu vody ze vzduchu, který nabírá kompresor svým obrovským výkonem a výsokým zahříváním vzduchu při jeho kompresi. Nedílnou součástí je i filtrace vzduchu od pevných prachových čístic, částeček rzi či zbytků kompresorového oleje. Následnou odpadní tekutinu je nutné ekologicky likvidovat, její drtivou část však tvoří zachycená voda, kterou je tak možné separátory / odlučovači oddělit a odvádět do odpadu, nutnost nákladně ekologicky likvidovat tak zůstává pouze pro malou zbytkovou část kalu, složenou ze zbytků oleje a pevných částic.  

Vzdušník_sušička_filtrace_odlučovač_pro šroubový kompresor

 

* INFO *

Pro četné dotazy s komplikacemi při zjišťování poměru či převodu mnoha světově používaných jednotek měření průtoku vzduchu jsem doplnili orientační tabulku přehledu nejpoužívanějších jednotek: l/min - litr za minutu | m3/hod - metr krychlový za hodinu ("kubíky") | m3/min - metr krychlový za minutu | cfm - kubická stopa za minutu. Znázorněno pro šroubové kompresory o výkonu 20 hp / 15 kW , 30 hp / 20 kW a 50 hp / 37 kW a to při 7 bar / 8 bar / 10 bar / 12 bar a 16 bar . Uvedené údaje jsou pro šroubové kompresory Adekom basis, pro jednotlivé výrobce resp. jejich produktové řady výrobků se mohou dosahované  výkony lišit, poměry však zůstavají zachovány. * Uvedené ceny jsou orientační platné pro rok 2020.

Šroubové kompresory_maximální tlak

 

Na této kategorii usilovně pracujeme, neváhejte nás kontaktovat pro více informací.