Servis

pic-customerscare

 

Servisní zásahy (reklamační záruční / pozáruční ) probíhají u malých strojů vždy v našem servisním středisku po doručení stroje, případně k strojům kotveným výjezdem servisního technika po domluvě. Jako první vždy je nutné připravit nahlášení servisního požadavku. Pro Vaši časovou úsporu nevyplňujte obsáhlé servisní protokoly, stačí uvést pouze č. faktury, typ stroje, popis závady a kontaktní informace (adresa, tel. kontakt) a bezprostředně odeslat na adresu:

servis@industrien.cz

+420 607 774 698