Tlakové nádoby a vzdušníky

 

Revize uvedení do provozu tlakové nádoby

 

Revize tlakových nádob

Dle platné legistlativy ČSN 690010 je každý vzdušník kompresoru kruhového průřezu větší než 5 litrů s provozním tlakem vyšším než 0,07 MPa vyhrazená tlaková nádoba a to dle vyhlášky  č. 18/1979 Sb. Její uvedení do provozu tak může realizovat pouze autorizovaný revizní technik tlakových nádob a vřele doporučujeme toto nařízený neobcházet, techniků je dnes mnoho a ceny jsou nízké, není tak žádný tlak na neplnění těchto nařízení. Průběh uvedení do provozu vzdušníku se řídí normou ČSN 690012 a bude následovný:

- kontrola průvodní dokumentace tlakové nádoby (vstupní revize) a armatur (při dodání vystrojené tlakové nádoby) od výrobce , protokoly dodané ze zkušebny výrobce

- výběr a jmenování revizního technika -  ten zákazníka následně provede pravidly provozu tlakové nádoby, jmenování odpovědných osob, jejich přezkušování atd.

- 14 dní od uvedení do provozu uskutečnit první provozní revizi (zajištuje revizní technik)

- 1 ročně opakovat provozní revizi (zajištuje revizní technik)

- po 5 letech vnitřní revize tlakové nádoby a navazující zkoušku těsnosti (zajištuje revizní technik)

- po 9 letech velká revize včetně tlakové zkoušky (zajištuje revizní technik)

Je toho opravdu mnoho, velmi náročné vše sledovat, velmi snadné nechat to odborníkům a tím ušetřit čas pro vlastní práci . Techniky najdete na www.revizaci.cz

 

 

 

 

Tlaková nádoba _ výroba